Seks dating com netdating gratis Skanderborg

Wij vonden een doelmatige, doch professionele site belangrijker dan een flitsende flashsite die aan u, als gebruiker, uiteindelijk niet méér zou bieden in vergelijking met onze opzet. Immers, zij waren de initiatiefnemers van de eerste datingsite in Nederland waarbij seks niet voorop staat danwel ongewenst is.

Schrijf uzelf vandaag nog (anoniem) in, in de wetenschap dat ieder lid zich met dezelfde doelstelling heeft ingeschreven. Onlangs lazen wij in een bericht dat de datingsite "Date Zonder Dat" haar activiteiten heeft gestaakt. Wij zijn er van overtuigd dat de initiatiefnemers er alles aan hebben gedaan om het project te laten slagen.

Tevens houden we mensen met minder fraaie bedoelingen uit het buitenland op deze manier tegen.

Date Zonder Dat blijkt een juist besluit genomen te hebben, want veel mensen klaagden na gratis aanmelding dat ze bijvoorbeeld geen profielen konden zien.Wij vragen slechts eenmalig een bijdrage in de kosten voor een ongelimiteerd volledig lidmaatschap.De hoogte van die bijdrage bepaalt u helemaal zelf.Zodra u kunt inloggen, is het mogelijk uw basisprofiel verder te personaliseren met teksten, foto´s, video´s etc..Relatie Zonder Seks Dating is een particulier initiatief zonder winst oogmerk, opgezet door mensen die zich verwant voelen met de doelgroep met de bedoeling gelijkgezinde mensen bij elkaar te brengen.

Leave a Reply